Montáž väznikového krovu Lipany
Dodávka a montáž krovu v lokalite Prešov – Vydumanec
Dodávka a montáž krovu Abaújvár (Maďarsko)